کریپتو

تقویم آزادسازی توکن پروژه‌ها؛ چه پروژه‌هایی در ماه مارس توکن آزاد خواهند کرد؟

۱ مارس EUL ۱۰۰,۰۰۰ توکن ۸۰۰ هزار دلار ۱۵,۷۳۱,۵۴۳ توکن ۰.۶٪ ۱ میلیون دلار ۱ مارس GMT ۵۰۰,۰۰۰ توکن ۲۲۲ هزار دلار ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توکن ۰.۰۸٪ ۶۳ میلیون دلار ۱ مارس HBAR ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ توکن ۲۱۸ میلیون دلار ۲۷,۹۴۵,۳۸۵,۱۵۸ توکن ۶.۲۸٪ ۴۶ میلیون دلار ۱ مارس ACA ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ توکن ۴.۲ میلیون دلار ۶۱۳,۰۶۱,۱۱۱ توکن ۵٪ ۳ میلیون دلار ۱ مارس 1INCH ۶۰,۰۰۰ توکن ۳۷ هزار دلار ۸۳۰,۱۴۵,۵۴۳ توکن ۰.۰۰۴٪ ۲۵ میلیون دلار ۱ مارس GAL ۶۰۰,۰۰۰ توکن ۱.۱ میلیون دلار ۴۶,۵۴۵,۳۲۹ توکن  ۱.۳٪ ۱۲ میلیون دلار ۳ مارس NYM ۵,۰۰۰,۰۰۰ توکن ۱.۳ میلیون دلار ۳۶۸,۶۳۹,۴۶۰ توکن ۱.۳٪ ۲ میلیون دلار ۸ مارس TORN ۱۷۵,۰۰۰ توکن ۱.۴ میلیون دلار ۱,۵۱۱,۰۶۵ توکن ۱۱٪ ۳ میلیون دلار ۱۱ مارس GLMR ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴.۲ میلیون دلار ۵۸۴,۵۱۲,۵۴۵ توکن ۱.۷٪ ۱۵ میلیون دلار ۱۲ مارس APT ۴,۳۰۰,۰۰۰ توکن ۵۵ میلیون دلار ۱۷۰,۳۶۴,۹۳۵ توکن ۲.۳٪ ۳۳۲ میلیون دلار ۱۳ مارس SWEAT ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توکن ۱.۵ میلیون دلار ۳,۹۸۶,۸۶۹,۶۷۳ توکن ۰.۰۵٪ ۱ میلیون دلار ۱۴ مارس DYDX ۷,۰۰۰,۰۰۰ توکن ۲۰ میلیون دلار ۱۵۱,۸۶۱,۷۳۵ توکن ۰.۴٪ ۲۵۰ میلیون دلار ۱۵ مارس BIT ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۹ میلیون دلار ۱,۲۴۲,۵۰۵,۰۲۸ توکن ۱۴٪ُ ۷ میلیون دلار ۱۷ مارس APE ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۵ میلیون دلار ۳۶۸,۵۹۳,۷۵۰ توکن ۱۰.۸٪ ۱۲۹ میلیون دلار ۱۷ مارس STG ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰ هزار دلار ۱۶۷,۸۵۷,۵۱۱ توکن ۰.۳۵٪ ۷۴ میلیون دلار ۲۴ مارس LOOKS ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲.۳ میلیون دلار ۵۴۴,۸۴۶,۵۷۰ توکن ۲٪ ۹ میلیون دلار ۲۵ مارس IMX ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹.۲ میلیون دلار ۸۴۹,۳۵۲,۷۴۶ توکن ۲٪ ۷۹ میلیون دلار ۲۷ مارس YGG ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵.۲ میلیون دلار ۱۸۵,۱۲۵,۰۰۰ توکن ۲.۸٪ ۱۱ میلیون دلار

منبع

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
عیدانه